Tủ hồ sơ

Hiển thị 1–16 của 30 kết quả

 • DC3040VM20

  Tủ hồ sơ DC3040VM20

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W3000 x D400 x H2000 mm

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1350V9

  Tủ hồ sơ DC1350V9

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1350 x D400 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1350VM9

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1240V9

  Tủ hồ sơ DC1240V9

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1200 x D400 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1240VM9

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC940V9

  Tủ hồ sơ DC940V9

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước :  W900 x D400 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC940VM9

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1840V5

  Tủ hồ sơ DC1840V5

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1800 x D455 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1840VM5

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1350V4

  Tủ hồ sơ DC1350V4

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1350 x D430 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1350VM4

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC2000V2

  Tủ hồ sơ DC2000V2

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W2000 x D450 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC2000VM2

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1840V1

  Tủ hồ sơ DC1840VM1

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1800 x D400 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1840V1

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1840V1

  Tủ hồ sơ DC1840V1

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1800 x D400 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1840VM1

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1240H1

  Tủ thấp DC1240H1

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1200 x D400 x H1000mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC8040H2

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC8040H2

  Tủ thấp DC8040H2

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W800 x D400 x H1000mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC8040H1

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC8040H1

  Tủ thấp DC8040H1

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W800 x D400 x H800mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC8040H2

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1350H12

  Tủ hồ sơ DC1350H12

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1350 x D400 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1350H11

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1350H11

  Tủ hồ sơ DC1350H11

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1350 x D450 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1350H10

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TU DC1350H10

  Tủ hồ sơ DC1350H10

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1350 x D420 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1350H5

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • DC2000H9

  Tủ hồ sơ DC2000H9

  Liên hệ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% :
  Kích thước : W1850 x D460 x H2000 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Tủ hồ sơ DC1800H6

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh