Hội Trường HP

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • TC02B

  Ghế hội trường TC02B

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung thép sơn, đệm tựa mút bọc vải, có bàn viết

  Kích Thước: W650 x D(740-860) x H1000 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TC01B

  Ghế hội trường TC01B

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung chân sơn, đệm tựa mút bọc vải, có bàn viết

  Kích thước     : W640 x D(590-720) x H950 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TC336

  Ghế hội trường TC336

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung thép, đệm tựa mút bọc vải, có bàn viết

  Kích thước     : W610 x D700 x H1000 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TC314

  Ghế hội trường TC314

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung thép, đệm tựa mút bọc vải, không bàn viết

  Kích thước     : W640 x D620 x H1000 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TC314B

  Ghế hội trường TC314B

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung thép, đệm tựa mút bọc vải, có bàn viết

  Kích thước     : W680 x D(620-810) x H1000 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TC310

  Ghế hội trường TC310B

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung thép, đệm tựa mút bọc vải, có bàn viết

  Kích thước     : W640 x D(740-860) x H1000 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • TC306B

  Ghế hội trường TC306B

  Liên hệ

  Xuất xứ : Hòa Phát

  Chất liệu :  khung thép, đệm tựa mút bọc vải, có bàn viết

  Kích thước     : W640 x D(590-720) x H950 mm

   

  Ln Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Showroom & Văn phòng : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh