Bàn Trưởng Phòng HP

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 211-ban-et1400d-1

  Bàn Làm Việc ET1400D

  2.080.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 2.290.000  VND
  Kích thướt : 1400x700x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1400B   W1400 x D700 x H760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 210-ban-et1400k-1

  Bàn Làm Việc ET1400K

  2.550.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 2.800.000  VND
  Kích thướt : 1400x700x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1400C   W1400 x D700 x H760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 190-ban-at1600n-1

  Bàn Làm Việc ET1600N

  1.980.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 2.180.000VND
  Kích thướt : 1600x800x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1600H  W1600x800x760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

   

  Xem nhanh
 • 187-ban-et1600h-1

  Bàn Làm Việc ET1600H

  2.300.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 2.550.000VND
  Kích thướt : 1600x800x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1600T  W1600x800x760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 186-ban-et1600f-1

  Bàn Làm Việc ET1600F

  2.500.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 2.750.000VND
  Kích thướt : 1600x800x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1600M  W1600x800x760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 185-ban-et1600e-1

  Bàn Làm Việc ET1600E

  3.300.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 3.600.000VND
  Kích thướt : 1600x800x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1600F  W1600x800x760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

   

  Xem nhanh
 • 177-ban-et1400g-1

  Bàn Làm Việc -ET1400G

  2.850.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 3.100.000  VND
  Kích thướt : 1400x700x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1400G   W1400 x D700 x H760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 175-ban-et1400c-1

  Bàn Làm Việc ET1400C

  2.400.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 2.650.000  VND
  Kích thướt : 1400x700x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  ET1400A   W1400 x D700 x H760

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 333-ban-lc14-1

  Bàn làm việc LC14

  3.390.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 3.730.000  VND
  Kích thướt : 1400x700x760

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  LC15   W1500xD700xH750

  LC16   W1600xD700xH750

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • 17-ban-svp1890-1

  Bàn làm việc SVP1890

  3.600.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 3.960.000VND
  Kích thướt :

  W1800xD900xH750

  W450xD650xH610

  W1400xD450xH610

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  NTP1880   W1880xD1600xH760

   

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • ban-nhan-vien-hoc-lien-hoa-phat-sv120shl3df

  Bàn nhân viên SV120SHL3DF

  1.265.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 1.390.000VND
  Kích thướt : 1200x600x750

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  SV140HL3D     W1400xD700xH750

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh