Sofa Góc HP

Hiển thị 1–16 của 45 kết quả

 • SF72

  Sofa gỗ tự nhiên SF72

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: gỗ tự nhiên Tần bì (đã bao gồm nệm)

  Kích thước:

  SF72-1: 800 x 700 x 890

  SF72-3: 1850 x 700 x 890

  BSF72: 1200 x 550 x 500

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF71

  Sofa gỗ tự nhiên SF71

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: gỗ tự nhiên Tần bì (chưa bao gồm nệm+ kính)

  Kích thước:

  SF71-1: 710 x 680 x 940

  SF71-3: 1790 x 680 x 940

  BSF71: 1200 x 550 x 500

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF70

  Sofa gỗ tự nhiên SF70

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: gỗ tự nhiên Tần bì (bàn chưa bao gồm kính)

  Kích thước:

  SF70-1: 690 x 765 x 1010

  SF70-3: 1800 x 765 x 1010

  BSF70: 900 x 550 x 510

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SFD46

  Ghế đôn sofa SFD46

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 740 x 740 x 470

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SFD03

  Ghế đôn sofa SFD03

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: PVC

  Kích thước: 390 x 390 x 410

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SFD02

  Ghế đôn sofa SFD02

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: PVC

  Kích thước: 460 x 460 x 410

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF52

  Sofa cổ điển SF52

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 3480 x 1990 x 1180

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF50

  Sofa cổ điển SF50

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 3520 x 1800 x 1170

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • sf48-3. -1

  Sofa băng SF48-3+ ghế đơn SF48-1

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 

  SF48-3: 1720 x 800 x 800

  SF48-14: 670 x 780 x780

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • bo-ghe-sofa-sf47

  Sofa góc SF47-3

  Liên hệ

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:

  SF47-3: 2600 x 1650 x 770-900

  SF47-4: 3220 x 1650 x 770-900

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF46

  Sofa băng SF46+ đôn SFD46

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:

  SF46: 2170 x 880 x 890

  SFD46: 740 x 740 x 470

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • sofa-vai-phong-khach-SF45

  Sofa góc SF45-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:

  SF45-3: 2660 x 1930 x 820-960

  SF45-4: 3360 x 1930 x 820-960

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF42

  Sofa góc SF42-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:

  SF42-3: 2560 x 1800 x 800-980

  SF42-4: 3240 x1800 x 800-980

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • sofa-sf41-3

  Sofa góc SF41-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:

  SF41-3: 2500 x 1830 x 860-980

  SF41-4: 3130 x1830 x 860-980

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • Sofa Hòa Phát SF130

  Sofa bed SF130A

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:  1920 x 920-1160 x 420-850

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • Sofa Hòa Phát SF115

  Sofa bed SF115A

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 1920 x 920 x 920

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh