Hòa Phát

Hiển thị 17–32 của 619 kết quả

 • sofa-sf41-3

  Sofa góc SF41-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:

  SF41-3: 2500 x 1830 x 860-980

  SF41-4: 3130 x1830 x 860-980

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • Sofa Hòa Phát SF130

  Sofa bed SF130A

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước:  1920 x 920-1160 x 420-850

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • Sofa Hòa Phát SF115

  Sofa bed SF115A

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 1920 x 920 x 920

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • Sofa Hòa Phát SF113A

  Sofa bed SF113A

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 2000 x 960 x 860

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF404

  Sofa góc SF404-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 

  SF404-3 : 2820 x 1850 x 950

  SF404-4: 3580 x 1850 x 950

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF403-3

  Sofa góc SF403-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 2750 x 1700 x 900

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF402-3

  Sofa góc SF402-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 

  SF402-3: 2640 x 1720 x 880-1050

  SF402-4: 3360 x 1720 x 880-1050

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF401

  Sofa góc SF401-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 2510 x 1700 x 800

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF319-3

  Sofa băng SF319-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 1900 x 880 x 800

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF318-3

  Sofa băng SF318-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 1810 x 805 x 870

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF317-3

  Sofa băng SF317-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 1800 x 840 x 790

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF49-3

  Sofa góc SF49-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: vải nỉ

  Kích thước: 

  SF49-3: 2620 x 1830 x 850

  SF49-4: 3300 x 1830 x 850

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF132A-3 | Sofa cao cấp Hòa Phát | Sofa gia đình

  Sofa góc SF132A-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: da thật mặt tiếp xúc

  Kích thước: 

  SF132A-3: 2820 x 1850 x 950

  SF132A-4: 3580 x 1850 x 950

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF601-3

  Sofa góc SF601-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: da thật mặt tiếp xúc

  Kích thước: 

  SF601-3: 2640 x 1660 x 880

  SF601-4: 3340 x 1660 x 880

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • sf-131

  Sofa góc SF131A-3

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: da thật mặt tiếp xúc

  Kích thước: 

  SF131A-3: 2840 x 1780 x 1000

  SF131A-4: 3650 x 1780 x 1000

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF125

  Sofa góc SF125A

  Liên hệ

  Xuất xứ: Hòa Phát

  Chất liệu: da thật mặt tiếp xúc

  Kích thước: 

  SF125A: 2810x1700x890

  SF125A-4: 3510x1700x890

   

  Liên hệ mua hàng

  0254 3541091- 0254 3526778

  Showroom & văn phòng: số 39 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu

  Xem nhanh